Integritet och Cookies

Information om behandling av personuppgifter som inkommit via GNS Hemsida

GNS vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen till annan än Svea Ekonomi i faktureringssyften. Nedan finns exempel på hur GNS hanterar personuppgifter som inkommer via webbplatsen.

Beställning av Tjänst

Beställarens personuppgifter sparas så länge som krävs för att expediera beställningen
samt under avtalsperioden i faktureringssyfte.

Prenumeration av Nyhetsbrev

Vid e-postprenumeration på GNS Nyhetsbrev sparas prenumerantens e-postadress för att möjliggöra utskick.

IP-nummer

GNS sparar på besökares IP-nummer. Dessa används för besöksstatistiken för webbplatsen samt sparas av säkerhetsskäl/i bevissyfte.

Cookies (kakor)

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, vill vi härmed göra dig uppmärksam på att:

På GNS webbplats används Sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte.
Cookien används för att hantera dina val på hemsidan beställningar och håller reda på vilken information som skrivs in i beställningsformulären.
Vill du undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.