Full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten

Med VoiceGo telefoni och växeltjänst Teams integrerade molnväxel kan alla era anställda få en molnbaserad växel utan någon lokal hårdvara på plats.

Med den unika mobil appen och softphone applikationen på datorn kan ni kommunicera vart i världen ni än befinner er med en kraftfull växelfunktion. Med en avancerad Microsoft Teams integration.

Telefoni och växeltjänst, full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten

Unika mobilappsfunktioner

 • Unik samtalshistorik

 • Full information vid samtal

 • Plocka samtal från valfri grupp

 • Valfri nummervisning

 • Callback

 • Logga in/ur/pausa grupper

 • Ärendehantering

 • Gemensam telefonbok

 • Schemaläggning av nummer 

 • Och många fler funktioner

personlig kö mm

Ärendekö, missa aldrig ett samtal

Ärendekö är en unik lösning som säkrar att ni inte missar några inkommande samtal. Köhanteringstjänsten gör det enklare för verksamheter med inkommande telefoni att hantera köer, samordna och schemalägga samtal, automatisera tidsbokningar samt ge möjlighet till videomöten. Med lösningen skapar ni både nöjdare kunder och färre missade affärer. Funktionen går att applicera på dem flesta verksamheter t.ex. sälj eller supportfunktioner. Men den gemensamma nämnaren är verksamheter som inte vill ge avkall på sin servicenivå.

 
 

Ärendekö, missa aldrig ett samtal med vår telefoni och växeltjänst

Via Teamsintegrationen får ni 100% full växelfunktionalitet direkt i Microsf Teamsklienten. Växeln gör ingen skillnad mellan en användare i Microsoft Teams eller VoiceGo växellen, för hela gränssnittet för VoiceGo är integrerat i Teamsklienten!

Användargränssnitt

Tack vare att VoiceGo nu är helt integrerad i Teams får användaren åtkomst till alla sina funktioner som de kan hantera genom det vanliga gränssnittet. Användaren kan sköta hela sin profil och anknytning samtidigt som samtal kan ringas, tas emot och kopplas mot den eller de terminaler som användaren har på sin anknytning

Växeltjänster

Full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten. 

Talad Hänvisning inklusive profilstyrning

Ger inringade personer en upptalad hänvisning med tidsangivelse när personen beräknas
vara åter.

Logga in/ur/pausa ur köer och svarsgrupper

Hantera din status i de köer och grupper du är medlem i. Pausat läge ger samma status som
utloggad men med skillnad att statistiken på gruppen sysns för användaren i samtalsloggen
samt att det går manuellt att välja samtal att besvara i gruppen som står i kö.

Samtalslogg

Se vilka samtal som faktiskt har besvarats på grupper och utav vilken kollega. Användaren
ser hela samtalsflödet från att det ringde in till växeln. Samtal som visas som missade samtal
är samtal som faktiskt lagts på av den inringande parten.

Ärendehantering & Callback

Hantera ärenden som skapats av den inringande parten. Följ upp med kommentarer, skicka
SMS, tilldela ärendet en specifik användare eller grupp samt se statistik på vad som
hanterats och utav vilken kollega.

Schemaläggning

Schemalägg användare och växel/grupper. Skapa unika scheman kopplade till användarens
status. Styr nummervisning utåt baserad på klockslag, veckodag eller datum per automatik.
Låt växeln logga in/ur medlemmar i olika svarsgrupper och köer efter upplagt schema.

Visuell röstbrevlåda

Få åtkomst till alla dina röstmeddelanden direkt i appen. Välj vilken ordning du vill lyssna,
spola fram och tillbaka i meddelandet om du exempelvis vill upprepa något som sades.

Prioritering av nummer

Skapa unika prioriteringar av specifika nummer som alltid skall kopplas fram till användaren
oavsett status. Sitter användaren i möte och har satt en hänvisning men lagt in att förskolan
alltid ska få komma fram så kommer samtalet att släppas igenom och börja ringa.

Utgående SMS

Användaren kan skicka SMS från Teams med exempelvis företagsnamnet som avsändare.

Övrigt

Ändra anknytningsinställningar som ringtid, samtalsflöde, personlig kö mm

 • Unik integration med Microsoft Teams

 • Pushnotiser av ärenden & leads

 • Information om referens/kund/personnummer

 • Se ansvarig avdelning & grupp

 • Ring eller skicka SMS

 • Se vem som hanterat ärendet

 • Visuell röstbrevlåda kopplat till ärende

 • Statistik och status på ärenden

Funktioner och användning

När den inringande har lämnat sitt person-, referens- eller kundnummer och vad ärendet gäller, försöker systemet hitta en passande återuppringningstid. Tiderna som erbjuds baseras på verksamhetens tillgänglighet samt andra inställningar. Ett exempel på en sådan inställning är ’Beräknad tid per ärende’. På bilden nedan är återuppringningstiden satt till 8 minuter som beräknad tid per ärende. Detta betyder att vi kan ta emot max 60 återuppringningsärenden, varje förmiddag, under kategorin ”Support” med två aktiva agenter som får en angiven tillbakauppringningstid.

Funktioner och användning

Man kan även nyttja ärendekö utan att ge den inringande möjlighet att välja ledig tid. Då informeras kunderna att de kommer att bli uppringda så snart som möjligt. Ett suveränt verktyg att nyttja när ingen är på plats eller när företaget har stängt. VoiceGo informerar öppettiderna samt fångar upp det inringande numret samt vilken avdelning/ärende det gäller och skickar ut pushnotis till rätt användare att det finns ett nytt ärende att hantera. Går även bra att skapa en ticket som skickas via mail till kundens egna ticketsystem.

 
 

Automatisk Call Back

Inringande behåller sin köplats och rings upp automatiskt i turordning. Systemet ringer automatiskt
tillbaka så snart en handläggare blir ledig.

Managerad Call Back

Inringande erbjuds personligare service vid återuppringning. Inringande personer får möjlighet att
knappa in sitt telefonnummer eller spela in ett meddelande. Ni får information om vilken tidpunkt
personen ringde, från vilket nummer samt vilket nummer återkoppling önskas på när rätt handläggare är tillgänglig.

Samtalen hamnar i en lista som kan bearbetas i turordning av önskad personal. Listan finns tillgänglig
via ett webbgränssnitt, softphoneklient samt mobilapp och kan bearbetas av olika personer och från olika platser i världen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rulla till toppen