gns.se > IT-tjänster > IT-Support & Klientsupport

IT-Support & Klientsupport

Vår tjänst support vänder sig både till fåmansföretag samt till medelstora företag.

IT-Support & Klientsupport

Vi är en partner du kan lita på att stödja och supportera din interna IT och era supportärenden. Låt våra proffs sköta din IT support medan du fokusera på din verksamhet. GNS IT-support är en tjänst som avlastar er IT-avdelning och ger er klara kostnadsbesparingar.

GNS IT-support och klient support ger en effektiv, snabb och proaktivt IT-stöd för alla dina stationära datorer, servrar, nätverksenheter och applikationer. Vi bistår är med allt från enklare ärenden som att installera skrivare remote eller på plats till att supportera er vi avancerade felsökningsärenden kring era servrar.

Vi erbjuder båda support per löpande timme utan support avtal samt support avtal där det vi tillsammans kommer överens om det bästa support avtalet för er verksamhet. Genom att vi arbetar med fasta priser vilket ger er en trygghet och en klar överblick utav era support kostnader.

Extern IT-avdelning

 Med tjänsten extern IT-avdelning kan vi vara hela företagets kompletta IT-avdelning eller bistå som ett stöd för den befintliga IT-avdelningen vid alla frågor. Vi hjälper er med hela processen:

  • Proof of concept” (POC), vi tar tillsammans med er fram allt underlag som ni behöver för att verifiera att projektet möter era behov
  • Fallstudie (Case study), genom att göra en utredning tillsammans med er får vi djupgående kunskaper i ert unika ärende
  • Inköp, vi tar tillsammans med er fram den med kostnadseffektiva lösningen för er
  • ”Best practice” alla projekt implementeras med hård och/eller mjukvara leverantörens kravspec och /eller supporterade implementationer vilket gör att att ni som kund kan känna er trygga i att ni alltid har en supporterade lösning
  • Implementation, vi arbetar tillsammans med er IT-avdelning eller helt fristående i implementationen utav ert projekt
  • Verifiering, vi verifierar tillsammans med er att alla mål är uppnådda
  • ”Knowledge transfer” vid behov utbildar vi er och er personal
  • Proaktiv support, vi arbetar alltid proaktivt vilket ger en trygghet i att vi alltid arbetar proaktivt
  • Patch hantering
IT support och klient support. Vi hjälper er med era IT problem och drift av era applikcationer
Rulla till toppen