När det inte får bli några stopp.

För de mest kritiska applikationer, system eller sidor där det inte får bli några stopp, anpassar vi hostingen kring era krav.

Ni ställer kraven och vi skräddarsyr lösningen för er. Vi har lång erfarenhet utav drift där det aldrig får bli stopp och jobbar med dagligen med lösningar som aktiv/passiv klustring, aktiv/aktiv klusting, Geo clustering (geografiskt skilda kluster) lastbalansering, failover replikering, lasbalansering/load balancing samt SSL Offloading/SSL Accelerator. Ni hyr de ni behöver från oss. Ni väljer själva t.ex. om ni vill att front end servrarna skall vara virtuella och back end servrarna skall vara fysiska. Hur stora diskar ni skall ha på SAN kabinettet. Om det skall vara 10 GB ISCSI, 12 GB SAS eller 16 GB Fiber Chanell till diskarna, eller en kombination utav alla tre. Vi kan även leverera lösningar med SSD diskar.

Kluster:

Det finns två olika typer utav ” failover clustering”. Den ena tekniken använder sig utav aktiv/passiv klustring där en nod är aktiv och den passiva tar över den aktiva rollen om den aktiva går ner. Den andra tekniken är aktiv/aktiv. Vi erbjuder även ”Geo clustering” där noderna i klustret är placerade på geografiskt skilda platser.

Lastbalansering:

När belastningen mellan servrarna ska balanseras jämnt använder man sig utav lastbalansering.

SSL Offloading/SSL Accelerator:
Om ni t.ex. har en webshop som skyddas utav ett SSL certifikat och ni vill att samma SSL URL ska internt distribueras mellan flera servar hjälper vi er med installation och konfiguration utav SSL Offloading/SSL Accelerator både hårdvarubaserade lösningar och mjukvarubaserad lösningar.