CO-Location placera era servrar i våra datacenter med möjlighet att få 10 GB fiberlänk till era servrar inom Stockholms området.

Med en fast el kostnad under hela er avtalstid slipper ni obehagliga överaskningar med höga el räkningar.

För många företag är förvaringen utav tele och data utrustning ett stort problem idag då företaget måste ombesörja fysisk säkerhet (skalskydd), ström försörjning, batteridriven ström (UPS), kylning m.m. Genom att välja vår Colocation tjänst kan ni välja att ställa ut en server med 1 U eller så kan ni hyra kvartsskåp (10 U), halvskåp (21 U), hel skåp (42 U). Självklart kan ni även ställa ut egna rackskåp. För de kunder som kräver extra säkerhet går det att hyr egen yta (bur). Då flera företag använder sig utav virtualisering är det viktigt att de fysiska hostarna håler en jämn temperatur med rätt luftfuktighet samt att det itne blir några ström spikar eller ström bortfall.

10 GB fiber länk till er utrustning

Inom Stockholms området kan ni som kund få en 10 GB svartfiber länk till er utrustning. Om ni skulle välja att placera hela eller delar utav er utrustning i en så kallad ”hybrid cloud” skulle ni inte märka någon skillnad då trafiken till er utrustning skulle gå över en 10 GB fiber länk. Vi kan även paketera lösnignen så att den är kofigurerad så att ni surfar ut genom våra datahallar. Det gör att ni inte behöver en ISP hos er.  

Redundans

Genom att ni placera er tele och data utrustning hos oss får ni en fullt redundant och felsäker drift.  
till varje utrustning ingår det som standard en A plus B matning som var för sig är kopplade till egna säkringar, redundanta UPS’er, redundanta diesels aggregat. Utrustningen kyls när med redundant kyla. Interuppkolingen har en redundans i tre steg. Vår primära ISP leverarar internet förbindelse vi två helt separata länkar som kommer från två geografiska orter, den tredje internet förbindelsen kommer från en separat ISP vilket gör att om de två förbindelserna från vår primära internet leverantör skulle gå ner tar den tredje över. Det gör att vi kan åta oss att leverera till ett högre SLA. Det ger er som en kund en ökad trygghet.

Säkerhet

Datahallarna är dygnetrunt bemannade med ronderande väktare och övervakas utav vår NOC. Det är flera lager utav säkerhet och skall skydd vilket gör att man måste placera flera säkerhets zoner innan man kommer till utrustningen. Datahallarna har följande ISO certifieringar ISO 27001:2005 | ISO 9001:2008 | ISO 14001 | OHSAS 18001 vilket ger er som kund en extra trygghet. Ni väljer själva om ni vill att utrustningen skall stå bakom våra brandväggar eller om ni skall ställa ut egna brandväggar. I händelse av brand finns ett system för upptäckt av rökutveckling på ett tidigt stadium (VESDA) installerat. Systemet är kopplat till en gasbaserad, miljövänlig brandsläckare som släcker eventuella bränder omedelbart utan att skada vår utrustning. För att säkerställa maximal prestanda håller alla datagolv en konstant temperatur på 21 ± 2 grader och den relativa luftfuktigheten hålls på 50 ± 10 procent. Båda övervakas kontinuerligt av det byggnadsadministrativa systemet.

Miljö

Genom att datahallarna har optimerats för att öka energi effektiviteten gör att ni genom att placera er utrustning hos oss gör en grönare investering samt minskar er ” carbon footprint”.