gns.se > Infrastructure > Brandvägg och SSL VPN

Brandvägg och SSL VPN

Brandvägg och SSL VPN

Managed Firewall

Brandvägg och SSL VPN , Managed Firewall

Internet har blivit det självklara valet för de flesta företag och organisationer att kommunicera med. De flesta företag och organisationer erbjuder nätverksåtkomst via Internet till mobila medarbetare, partners, leverantörer och kunder. Detta skapar säkerhetshål. För att företag och organisationer effektivt ska kunna skydda sig och sin viktiga information köper man oftast in de nyaste brandväggarna. För att en brandvägg ska vara effektiv måste den konfigureras, hanteras, övervakas och uppdateras regelbundet.

Att hålla inkräktare borta samtidigt som den dagliga verksamheten ska fungera kräves en omfattande uppsättning säkerhets regler och ständig övervakning för att se till att dina system och din data skyddas.

Detta kan vara en extremt resurskrävande åtgärd samt ekonomiskt kostsamt. 

Genom att låta GNS hantera och övervaka driften utav era brandväggar får ni konfigurationsändringar, övervakning och uppgraderingar, så att ni aldrig exponeras för externa hot pga era branddväggar är fel konfigurerade, inte är uppdaterade eller är fel konfigurerade.

GNS Managed Firewall skyddar er organisations och övervakas 24/7 alla dagar i veckan.

Vid behöv arbetar vi med er in-house IT-personal och ger analyser, ändrar/skapar konfigurationer samt arbetar proaktivt vid hot.

Vi arbetar med de flesta brandväggar som Cisco, Check point,  Sonicwall, Juniper, Sophos, Watchguard, Fortinet,  Palo Alto Networks och F5.

Ni kan välja att hyra in det som en tjänst utav oss då vi levererar en komplett uppsättning med clustrade brandväggar. Samt mindre brandväggar till eventuella mindre kontor. Ni hyr allt smidigt som en tjänst och vi ser till att er brandvägg alltid är fullt uppdaterad och att alla licensavtal och support avtal är förnyade i tid. 

Eller så kan vi smidigt ta över driften utav era befintliga brandväggar.

Ni får då:

  • 24/7 proaktiv övervakning
  • Brandväggs Support
  • Säkerhetskopiering och återställning
  • Obegränsade policys, regeluppsättningar och förändringar (inklusive validering)
  • Konfigurationsändringar
  • Patch och uppgraderingar
  • Device Management (tillgänglighet, upptid, allmänt underhåll)
  • Månadsöversikt Statusrapporter

 SSL VPN

Ge säker tillgång till affärskritiska applikationer och data för ett brett spektrum av smartphone, tablet, bärbara och stationära enheter. Det spelar ingen roll om den mobila enheten är ”managed” eller unmanaged”, så  kan en säkerhetspolicy skapas och upprätthålls för att möjliggöra mobila och distans medarbetare, partners och entreprenörer att få tillgång till endast de uppgifter som de är tillåtna och endast från betrodda enheter.

SSL VPN har några unika egenskaper jämfört med annan befintlig VPN-teknik. Det som är mest märkbart är att SSL VPN använder SSL VPN SSL-protokoll, Transport Layer Security (TLS), för att ge en säker anslutning mellan fjärranvändare och interna nätverksresurser. Idag existerar denna SSL/TLS-funktion överallt i moderna webbläsare. Till skillnad från traditionella IP Security (IPSec) fjärråtkomst VPN-teknik, som kräver installation av IPSec klientprogramvara på en klientdator innan en anslutning kan upprättas, användare normalt behöver inte installera klientprogramvara för att kunna använda SSL VPN. Som ett resultat, är SSL VPN även känd som ”klientlös VPN” eller ”webb VPN”.

En annan fördel med SSL VPN över IPSec VPN är användarvänligheten för slutanvändaren. Olika IPSec VPN leverantörer kan ha olika krav på implementering och konfigurering. SSL VPN, åt andra sidan, kräver endast en modern webbläsare. Slutanvändare kan även välja sin favorit webbläsare utan att begränsas av operativsystemet.

En annan fördel med SSL VPN är när användarna befinner sig på platser där utgående trafik är reglerad och de inte tillåter IPsec anslutnignar ut. I de flesta miljöer tillåter man alltid HTTPS (443) trafik utåt vilket gör att man kan använda SSL VPN. Vi kan även sätta upp det så att era användare alltid surfar ut genom kontorets internet uppkoppling när de använder sig utsv SSL VPN anslutningen.

Vi erbjuder SSL VPN som en tjänst.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Brandvägg och SSL VPN
Rulla till toppen