Har du total kontroll över din data i Office 365? Har du tillgång till alla filer och objekt du behöver? Det vanligaste svaret är "Naturligtvis har jag det" eller "Microsoft tar hand om allt."

Men om du verkligen tänker efter, är du säker på det?

Microsoft tar hand om en hel del. Men Microsofts primära fokus är på att hantera Office 365-infrastrukturen och bibehålla hög tillgänglighet för sin användare.

Microsoft lägger det yttersta ansvaret för din data på dig. Det är du som bär det yttersta ansvaret för dina uppgifter.

Office 365 backup Veeam

Missuppfattningen att Microsoft helt säkerhetskopierar din data för din räkning är ganska vanlig, och utan förändring i det tankesätt finns det en risk katastrofala konsekvenser när detta ansvars område lämnas utan tillsyn.

I slutändan måste du se till att du har tillgång till och kontroll över din Exchange Online, SharePoint Online, Teams och OneDrive data.

Missuppfattningarna uppstår oftast mellan Microsofts uppfattade ansvar och ditt faktiska ansvar.

Mer information finns att läsa i denna PDF från IDC "Relying on Microsoft's native backup capabilities in Office 365 is a risky strategy"

 

 

GNS Office 365 backup med Veeam

Genom att använda får backup tjänst Veeam Office 365 backup för Office 365 försäkrar du dig om att all din data finns lagrad i våra Svenska datacenter. Du betalar bara per användare och per faktiskt förbrukad data.

Ni väljer själva hur långt bakåt i tiden som backupen skall lagras.

Ni slipper investera i dyr hård vara samt mjukvara och ni slipper tänka på supportavtal och att ha resurser allokerade för support och uppdateringar. I tjänsten ingår det kostnadsfri e-post och telefon support.

Ni kan ta backup på

 

New backup job, GNS.SE Veeam Office 365 backup

 

Ni kan enkelt söka efter objekt i backupen för att med några knapptryck återläsa enstaka filer eller objekt i er mailbox som tex en kontakt, en fil i Sharepoint eller Onedrive eller chat konversationer i Teams.

Ni kan välja att återläsa objekten till er lokala dator direkt. 

Eller så kan ni återläsa objekten direkt till ert Office 365 konto.