The Single Platform

 

Commvault Simpana översikt

 

Genom att använda GNS Enterprise Online backup får ni en industri ledande total lösning för alla plattformar. Öka lyckade backup jobb till ett genomsnitt av 95 % medans ni skär ner data skyddets kostnader med upp till 50%

Från en enda centraliserad konsol kan du automatisera globalt skydd och lagringspolicy medan tillgång till säker självbetjäning ökar tillgången till information och minskar förfrågningar till supporten/helpdesken. Simpana programvaran sträcker sig längre än bara bättre säkerhetskopiering och återställning för att förbättra din personals produktivitet och effektivitet i verksamheten.


Från datacenter till molnet

Simpana programvara moderniserar din säkerhetskopiering och återställning, så att du kan:

  • Öka antalet felfria backup jobb till i genomsnitt 95 procent och samtidigt minska lagringskostnader med så mycket som 50 procent
  • Accelerera program-medveten återhämtning och minska komplexiteten med Simpana IntelliSnap ™, branschens bredaste lösning för hantering av array-baserade ögonblicksbilder (snappshot) kopior utan anpassade skript
  • Maximera användningen av lagring och nätverksinfrastruktur genom att eliminera 90 procent av redundanta data vid källan med inbyggd global de duplicering
  • Minska komplexitet och ineffektivitet samt reducera den kombinerade tiden som vanligtvis krävs för att säkerhetskopiera, arkivera och rapportera med mer än 50 procent med Simpana OnePass ™
  • • Välj om de dupliceringen ska ske i våra datacenters eller så kan ni spara bandbredd genom att de duplicering sker hos er

Commvault deuplication on client or on server

 

Stöd för hårdvarubaserad snapshot

Genom att kombinera hårvaruleverantörens snapshot teknik med backup mjukvarans får man fullt stöd för de duplicering, vilket inte bara gör att backuperna går snabbare utan och tar mindre data lagring i anspråk.
Några utav fördelarna att kombinera tekniken är

  • Återskapa applikationer snabbare för att minimera ner tiden
  • Få ut maximalt utav hårdvaru investeringen
  • Öka effektiviteten genom att eliminera komplexa script samt eliminera att det används flera snapshot produkter

Commvault hardware snapshot

 

Integration med virtuella maskiner

Att säkerställa att det alltid finns en säkerhets kopia på alla virtuella maskiner kan vara krångligt och tidskrävande. Genom att använda auto skydd regler kan ni säkerställa att alla virtuella maskiner eller virtuella maskiner baserade på era regler alltid är skyddade vare sig ni använder Microsoft hyper-v eller VMware vCenter allt från samma plattform. När ni skall återläsa en virtuell maskin har ni valet att återställa den till samma server som den säkerhetskopierade ifrån eller om den skall återställas till en annan server. Ni kan även välja om ni skall återläsa hela den virtuella maskinen eller bara VHD filerna. Ni har även möjligheten att återläsa enstaka filer från den virtuella maskinen utan att behöva återställa hela den virtuella maskinen

 

Commvault virtual machine support

 

 

Active Direcotry stöd

Active Directory agenten ger nu möjlighet att säkerhetskopiera och återställa, schema och Forest DNSZones partitioner samt enstaka Active Directory objekt som tex SAM Account name

 

Commvault active directory support

 

 

Epic EHR dataskydds Lösning

Epic elektroniska patientjournaler (EHR) är ett  databas EHR system för sjukvården, som betjänar medelstora och stora medicinska grupper, sjukhus, och integrerade vårdorganisationer. Epic EHR system använder en central Intersystems Caché databas för att hantera alla patientjournaler och transaktioner, med sekundära databaser och presentationsservrar. En viktig egenskap hos CommVault Epic EHR dataskydds lösning är möjligheten att säkra och skydda patientjournaler eller kliniska data utan avbrott till databasoperationer.

Big Data Solutions - MongoDB

CommVault ger en förenklad säkerhetskopiering och återställning lösning för MongoDB uppgifter i företaget med hjälp av File System Agent . Filsystemet ögonblicksbilder tagna med IntelliSnap kan också användas för att säkra MongoDB uppgifter

Dessa applikationer och operativ system stöds

Active Directory
DB2
DB2 DPF
DB2 pureScale
Documentum
Image Level
Informix
IBM i File System Agent
IBM Notes or IBM Domino - Database
IBM Notes or IBM Domino - Document
Microsoft Exchange Database 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft Exchange Mailbox 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft Exchange Public Folder 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft SharePoint Server 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012, 2008 2005
Microsoft Windows File System 
MySQL
Novell Directory Services iDataAgent
Novell GroupWise iDataAgent
OES File System
OpenVMS File System
Oracle
Oracle RAC
PostgreSQL
SAP for HANA
SAP for MAXDB
SAP for Oracle
Sybase
Red Hat Enterprise Virtualization
oVirt
KVM
OpenStack
Nutanix Acropolis hypervisor
Oracle VM

Windows 95, 98, 2000 XP, 7, 8, 8.1, 10
Winodws Server NT4, 2000, 2003 R2, 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X Mac OS X v10.10.x Mac OS X v10.11.x Mac OS X v10.5.x Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.8.x Mac OS X v10.9.x
AIX
FreeBSD
HP-UX
Linux
Solaris
Unix Virtualization

Apple devices - iPhone, iPod, iPad - running iOS 8.0 or later
Android devices running version 4.0
Windows 8 and Windows RT devices (Surface and PC only)