ring support

Software Inventory Service


Med fullständig och aktuell information kan du ta kontrollen över din IT-miljö och arbeta proaktivt istället för reaktivt. .

Software Inventory Service

GNS Inventorys prisvinnande inventeringslösning hjälper dig att inte bara reaktivt övervaka status utan även proaktivt administrera användning, aktivt
åtgärda problem samt analysera ändringar och användning i ditt nätverk.

GNS Inventory tillhandahåller den information och de funktioner du behöver för att öka effektiviteten och minska kostnaden för desktop management i ditt företag.

Med fullständig och aktuell information kan du ta kontrollen över din IT-miljö och arbeta proaktivt istället för reaktivt.

Fördelar

Förstärk din mjukvarupolicy

Förstärk din mjukvarupolicy med GNS Inventory genom att kunna stoppa användning av illegala programvaror på dina maskiner.

Effektiv planering och budgetering

Undvik obehagliga överraskningar när du planerar uppgraderingar eller ändringar. Med korrekt data från starten har du översikt och full kontroll över både din tid och din projektplan.

Säkerställ din säkerhetsnivå

Det har aldrig varit lättare att övervaka och kontrollera att säkerhetspolicyn följs. Med GNS Inventory vet du alltid dina maskiners status för service pack,
virusdefinitioner osv.
Full kontroll i din virtuella miljö
Kontrollera och följ upp resurstilldelningen för dina virtuella processorer och kärnor.

Övervaka förändringar
Övervaka alla förändringar i både hård- och mjukvaran på dina datorer för att lätt kunna åtgärda felaktigt användande eller analysera framtida behov.
GNS Inventory sparar information om alla ändringar och borttagen hård- och mjukvara vilket gör det lätt för dig att hitta och analysera fel beroende på historiska förändringar, när de inträffade och vem som var inloggad.

Fjärranslut

Ta kontrollen över vilken dator som helst direkt från GNS Inventory för att ge support, instruktioner eller åtgärda problem identifierade i konsolen.

Maximera användning av mjukvara och sänk kostnade
r Mät mjukvaruanvändningen för att kunna återanvända eller avinstallera oanvända
applikationer.

 

Funktioner

Inventering av hårdvara

Inventering av mjukvara

Extrafunktioner

Rapporter

Systemfunktioner