ring support

Infrastructure as a Service (IaaS)

Dynamisk IT

Infrastructure as a Service (IaaS)

Genom att ni använder er utav Infrastructure as a Service (IaaS) slipper ni tänka på allt som är relaterat till er IT. Ni kan dynamsikt anpassa företagets IT behov. Ni hyr hela infrastrukturen från oss.
Exempel på dynamiska resurser som ni hyr per månad (elastic)


Genom att ni bara betalar för det ni använder får ni en kostnadsefektiv lösning som gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi erbjuder även