Hosted SSL VPN

SSL VPN har under senare tid snabbt blivit den vanligaste VPN-teknologin för användare utanför företagsnätet.

image description

Detta beror på det faktum att medan IPSec är en ypperlig teknologi för nätverk till nätverk kommunikation, har SSL VPN följande egenskaper vilka gör den så perfekt för fjärraccess:

Säkerhet

SSL VPN appliance medger auktoriserade användare access till endast specifika applikationer. Dessa accessregler kan definieras per grupp eller individ.

Produktivitet

Att befinna sig bakom en partners eller en kunds brandvägg kan göra livet surt för en IPSec användare. Om trafiken fastnar, måste brandväggsadministratören öppna upp en port för din kommunikation, och det gör ingen gärna.

SSL VPN bekymras inte av sådana problem eftersom den kommunicerar med SSL över den normala HTTPS porten (443), som vanligtvis är öppen och utan restriktioner.

En annan produktivitetsfaktor är att du kan nå dina applikationer från vilken dator som helst, dvs. du behöver inte bära med dig din egen laptop för att kunna få access.

Ekonomi

TCO:n för en SSL VPN lösning är ypperlig eftersom de flesta applikationer kan nås utan en klient, vilket medför lägre kostnader för utrullning och support.

Väljer ni även One Time Password (OTP) så får ni en två vägs authenticering. Ett SMS skickas till ett förbestämt mobilnummer som användaren skall använda sig utav