Hosted Storage Area Network (SAN)

Att investera i ett Storage Area Network (SAN) är kostsamt. Oftast så utnyttjar företag inte sitt SAN fullt ut. För ett quorum vittne i ett Microsoft cluster behövs inte mer än 500 MB disk lagring.

image description

Vi erbjuder företag att hyra SAN lagring efter behov. Genom att ni kan få mera lagringsyta efter behov betyder att ni slipper stora investeringskostnader.

Vi erbjuder flera olika lagringslösningar.
ISCSI 1 GB SAS och/eller SATA.
Direct atached SAS 6 GB SAS och/eller SATA.
Fiber Chanell 10 GB

Det går alldeles utmärkt att kombinera t.ex. en 1 GB ISCSI SATA partition som ett  quorum vittne och 6 GB SAS som ett cluster shared Volume för lagring utav Hyper V maskiner. Genom att ni hyr Servrar samt SAN från oss slipper ni en stor hårdvaru investering och betalar bara för de resurser som ni utnyttjar. Vi hjälper er med konfiguration utav era cluster.