ring support

Hosted Exchange E-post arkivering

Många företag befinner sig någon dag i en situation där de behöver få fram ett e-post meddelande som skickats eller mottagits för ett antal månader sedan eller år sedan. Personen som hanterat medlandet har sedan länge slutat.

Sveriges ledande webbhotell

Genom att företaget har en arkiverings policy slipper man oroa sig om en anställd slutar eller om en anställd avsiktligen skulle välja att radera meddelanden. Företaget skyddar sig även mot eventuella rättsliga tvister genom att det alltid arkiveras en kopia utav alla mail som skickas eller tas emot.

.E-post arkivering Hosted Exchange

Ni kan välja att arkivera medlanden för hela organisationen eller för enstaka avdelningar eller personer.

Företaget väljer själva vilka rättigheter användarna skall ha till sin egen arkivering och kan ge lokala administratörer eller avdelningschefer olika rättigheter.

Hosted E-post Arkivering delegering utav rättigheter

Ni har även möjlighet att skapa avancerade regler och policys som reglerar vilket innehåll ett mail får ha eller innehållet i bifogade filer. Detta förhindrar att användarna avsiktligen eller oavsiktligen sänder ut känslig företags data via e-post

Åtkomst till arkiveringen sker genom valfri webbläsare, Outlook pluggin eller via en ”app” för mobiltelefonen. Självklart är kopplingen mellan användaren och e-post arkivet krypterat.

Hosted Exchange arkivering åtkommst via Outlook, webbläsare eller telefon "app"

Hosted Exchange email archive mobile phone app


Användaren kan när som helst få tillbaka ett objekt som tagits bort.

Alla data lagras i två separata SAS 70 typ II certifierade data hallar. All trafik är krypterad med AES och RSA algoritmer och använder TLS protokol för punkt till punkt säkerhet. Tjänsten omfattas även utav 24/7 telefon support.

Tjänsten kräver inte att ni hyr Hosted Exchange utav oss utan kan implementeras vart ni än har er e-post lösning..

Kontakta oss för vidare information