Dedikerad Appliaktions server

Vi driftar och övervakar era applikations servrar

image description

Lått oss sköta driften utav era applikations servrar så att ni istället får tid att fokusera på er kärnverksamhet. När ni flyttar över driften utav era applikationer till oss ser vi till att de alltid har de senaste uppdateringarna installerade och alltid är tillgängliga.

Vi har lång erfarenhet utav applikations drift (applications hosting) och kan hjälpa er med installationen, konfigurationen samt driften utav de flesta applikationerna som Visma SPCS, Hogia, Björn Lundén (Blinfo) Small Business Server (SBS) Exchange, SQL cluster, Sharepoint Servrar, Microsoft Dynamics Navision (NAV), Microsoft Dynamics Axapta (AX) Microsoft Dynamics CRM, Microsoft System Center familjen inklusive Operation Manager. Tveka in och kontakta oss för frågor kring de applikationer som ni vill ha hjälp med att drifta.

Servrarna placeras utav någon utav våra CO-Location hallar som uppfyller de högsta kraven på säkerhet, kyla och skyddad kraft. Datahallarna har omfattande brand- och skalskyddet som ytterligare säkrar och skyddar din utrustning och all affärskritisk data.

Rätt temperatur och brandskydd är utav största vikt för er IT-utrustning. Temperaturen i hallarna överstiger aldrig 23 grader Celsius och luftfuktigheten är 50% ±10%. Datorhallen är utrustad med brandskydd enligt gällande EU-standard och lokalerna är brandklassade enligt normen E160.

Våra servrar omges av fullständig säkerhet dygnet runt vilket omfattarsäkerhetsbarriärer, dygnet runt-övervakning av personal på plats, CCTV-videoövervakning samt säkerhetslarm. Det finns även renderade väktare på plats dygnet runt.

Vi har redundant Internetförbindelse, kyla, UPS, elektricitet samt dieselaggregat.

I händelse av brand finns ett system för upptäckt av rökutveckling på ett tidigt stadium (VESDA) installerat. Systemet är kopplat till en gasbaserad, miljövänlig brandsläckare som släcker eventuella bränder omedelbart utan att skada vår utrustning.

Alla hallarna är certifierade enligt följande ISO standarder:

  • Säkerhet ISO27001:2005
  • Kvalitetshantering ISO 9001:2008
  • Miljö kontroll ISO 14001
  • Hälsa och säkerhet OHSAS 18001
  • Infrastruktur ISO27001:2005 och ISO 9001:2000